Slettebjerget 21 - 66
Kalender / Bestyrelse » Bestyrelsen
Jens Erland Christensen, Slettebjerget 37 - Formand, kontakter til nabo foreninger, kommune, mm. Mail: jenserland@hotmail.com
Kim Schrøder, Slettebjerget 23 - Varmecentral og molukker. Mail: schroder@post10.tele.dk
Susanne Lindegaard Madsen, Slettebjerget 43 - Årskalender – planlægning af/indkaldelse til bestyrelsesmøder samt kontakt til kasserer. Mail: sulima0306@hotmail.com
Torben Strunge Pedersen, Slettebjerget 21 - Hjemmeside og kontakt til Havemand. Mail: brodeskov@city.dk
Flemming Svane, Slettebjerget 60 - Forsikring, arbejdsdage og Vinterrydning. Mail: fsvane@hotmail.com 
Udenfor bestyrelsen; Kasserer Martin Hammerich mail: bjerget2166@gmail.com
Klik her for at få dit eget GoMINIsite