Slettebjerget 21 - 66
Forside » Beboelsen 21-66
Kære beboere !!!!                                          
3. september 2007
 
 
Ang. hække og beplantninger langs fortove og veje
 
Vi bruger en del penge på at holde vores fællesarealer pæne og ordentlige, og har observeret at flere hække og fortove ikke er vedligeholdt og rengjort i forhold til beplantning j.v.f. det, I som grundejere, har pligt til.
 
Eksempelvis rager hække udover vores mellemvejene og fortove er spærret af beplantning. 
 
Vi ser gerne at dette bliver bragt i orden i løbet af sensommeren og efteråret.
 
Vi henviser i øvrigt til Hillerød Kommunens hjemmeside under: Klipning af beplantning. Se nedenstående tekst fra hjemmesiden:
 
 
 
Hvad skal grundejeren gøre? 
Langs en ejendom, som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning opstammet. Det skal ske sådan, at der er en fri højde over vejen på mindst 4,2 meter og over fortove, stier og rabatter på 2,5 meter eller beplantning skal været klippet i flugt med vejskel.
 
Det er vigtigt at beskære beplantning omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Det er nemlig til gene for færdslen og forringer trafiksikkerheden, hvis beplantning helt eller delvist dækker for skilte og lamper.
 
Grundejeren har også pligt til at holde fortovet ud for sin grund rent for bl.a. ukrudt, nedfaldet løv og affald.
 
Beskæring af buske og træer
Grundejeren skal sørge for beskæring af træer, buske og hække, så færdsel på fortovet ikke hindres. Beskæring skal foretages til skel så beplantningen holdes inden for det private areal. Hvis beplantning har bredt sig ud over fortov, vej eller sti, skal beskæring foretages i en højde af 2,50 meter over fortov og cykelsti og 4,20 meter over kørebane. Ingen beplantning må skygge for vejbelysning eller dække for vejskilte.
 
 
Mange hilsner fra Bestyrelsen
Klik her for at få dit eget GoMINIsite